× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny

Ośrodek Leczenia Uzależnień - Oddział w Anielinie

Informacje o komórce

Całodobowy ośrodek leczenia odwykowego i psychiatrycznego

Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne

Zakres świadczonych usług:

  • Choroby zakaźne
  • Psychiatria


Adres

22-7791043
Anielin 2
05-480 Karczew

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1